You are hereNM2

NM2


Předmět: Nanomateriály 2

Katedra/Zkratka: KEF/NM2

Rok: 2017

Garant: 'doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámení se s pokročilými aspekty nanomateriálů: jejich druhy podle prvkového složení, jejich vlastnostmi a aplikačními možnostmi. Lze toho využít při řešení bakalářských, diplomových i doktorských prací zabývajících se dílčí problematikou nanomateriálů.

Přehled látky:
druhy nanomateriálů děleny dle prvkového složení: