You are hereNLP2

NLP2


Předmět: Nanotechnologická praxe 2

Katedra/Zkratka: KEF/NLP2

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Druhá praxe/stáž ve firmě/instituci s odborným zaměřením do oblasti nanotechnologií (příp. fyziky). Studenti po domluvě s konkrétní firmou a garantem předmětu absolvují 4týdenní stáž s cílem seznámit se s odbornou prací v oblasti nanotechnologií. Stáž probíhá po skončení výuky v letním semestru. Po skončení stáže studenti vypracují odbornou zprávu o svém působení a v rámci posledních 2 hodin budou průběh praxe prezentovat na semináři.