You are hereNLP1

NLP1


Předmět: Nanotechnologická praxe 1

Katedra/Zkratka: KEF/NLP1

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: První praxe/stáž ve firmě/instituci s odborným zaměřením do oblasti nanotechnologií (příp. fyziky). Studenti po domluvě s konkrétní firmou a garantem předmětu absolvují 4týdenní stáž s cílem získat základní odborné návyky z praxe. Stáž je typicky rozdělena do dvou bloků, 3týdenního na začátku akademického roku a 1týdenního v lednu či únoru. Po skončení stáže studenti vypracují odbornou zprávu o svém působení a v rámci posledních 2 hodin budou průběh praxe prezentovat na semináři.