You are hereNDP2

NDP2


Předmět: Diplomová práce 2

Katedra/Zkratka: KEF/NDP2

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.

Přehled látky:
Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.