You are hereNDP1

NDP1


Předmět: Diplomová práce 1

Katedra/Zkratka: KEF/NDP1

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.

Přehled látky:
Pravidelná prezentace a diskuze výsledků získaných při řešení diplomové práce s ostatními studenty a pracovníky katedry.