You are hereNBZN

NBZN


Předmět: Biologické základy pro nanotechnologie

Katedra/Zkratka: KEF/NBZN

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.'

Anotace: Studenti z nebiologických oborů získají, zopakují, prohloubí základní znalosti zejména o daných biomakromolekulách, které též představují nanostruktury. Předmět je koncipován jako přehledový, s tím, že rozsah a hloubka jednotlivých témat bude v průběhu přednášky uzpůsobena dle potřeb a požadavků skupiny vyučovaných studentů.

Přehled látky:
" Stavba buňky. Polarita vody. Kyseliny, zásady, pH, pufry. " Aminokyseliny a peptidy. Proteiny. Primární a sekundární struktury. Fibrilární proteiny. Globulární proteiny. Terciární a kvarterní struktura. Skládání proteinů. Protein-protein interakce.Enzymy a základy enzymologie. " Lipidy, lipidové systémy a biologické membrány.Transport přes membránu. Polysacharidy (strukturní a zásobní). Glykoproteiny a proteoglykany. " Struktura nukleových kyselin. DNA, transkripce, translace. " Základy imunologie (protilátky, antigeny, interakce protilátka-antigen, komplement, cytokiny, imunita zprostředkováná buňkami apod.) " Další biologické nanostrutury, biomineralizace