You are hereNANPR

NANPR


Předmět: Praktikum nanotechnologie

Katedra/Zkratka: KEF/NANPR

Rok: 2018

Garant: 'Mgr. Jan Filip, Ph.D.'

Anotace: Prakticky seznámit studenty s pokročilými metodami určenými k charakterizaci nanomateriálů.

Přehled látky:
Syntéza nanočástic. Rentgenová prášková difrakce. Rentgenová fluorescence. Termická analýza. Mossbauerova spektroskopie. Mikroskopie skenující sondou (STM, AFM, MFM). Skenovací elektronová mikroskopie. Transmisní elektronová mikroskopie. Infračervená, Ramanova a UV-VIS spektroskopie. Měření magnetických vlastností - magnetometr SQUID. Měření specifické plochy povrchu - metoda BET. Měření velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla - DLS.