You are hereMBSX

MBSX


Předmět: Mössbauerova spektroskopie

Katedra/Zkratka: KEF/MBSX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Principy a aplikace Mössbauerovy spektroskopie

Přehled látky:
Mössbauerův jev Hyperjemné interakce Experimentální techniky Rozptylové mössbauerovské techniky Synchrotronová Mössbauerova spektroskopie Využití Mössbaerovy spektroskopie ve fyzice, chemii, mineralogii, biologii, nanotechnologiích