You are hereMATEM

MATEM


Předmět: Matem. software v přírodovědných oborech

Katedra/Zkratka: KEF/MATEM

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Jan Říha, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámení se softwarem Mathematica, základy jeho obsluhy a možného využití v přírodních vědách - ve fyzice, chemii, biologii a geografii. Bude též provedeno základní srovnání s možnostmi ostatního matematického freeware.

Přehled látky:
Studenti se seznámí se základními prvky programu Mathematica a s jeho využitím v daných oblastech: 1. Přehled o možnostech programu Mathematica - Výpočet - Import, vizualizace a práce s daty - Testování a filtrování dat - Konstrukce a analýza statistických modelů - Dynamické ovládání dat 2. Úvod - Co je Mathematica? - Jak začít? - Základní operace - Notebook - Cvičení 3. Programování I - Přiřazení a definice - Procedurální programování - Funkcionální programování - Programování s pravidly - Porovnávání programovacích stylů - Aplikace pro zpracování dat - Cvičení 4. Vizualizace a grafika - Vizualizace funkce - Vizualizace dat - Volby pro grafiku - Zobrazení grafických objektů - Dynamické a interaktivní grafické výstupy - Příklady - Cvičení 5. Symbolické výpočty - Polynomy - Řešení rovnic - Calculus - Úpravy výrazů - Cvičení 6. Numerické výpočty - Funkce pro numerické výpočty - Práce s čísly - Práce s velkými poli - Cvičení 7. Programování II - Základní pravidla - Funkcionální programování - Volby - Efektivita - Cvičení 8. Práce s daty - Import a export dat - Soubory dat - Příklady - Cvičení 9. Aplikace v přírodních vědách