You are hereLPT1

LPT1


Předmět: Lékařská přístrojová technika 1

Katedra/Zkratka: KEF/LPT1

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: SNÍMAČE NEELEKTRICKÝCH VELIČIN POUŽITELNÝCH V LÉKAŘSKÉ TECHNICE. STATICKÉ VLASTNOSTI MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ.DYNAMICKÉ VLASTNOSTI MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ.

Přehled látky:
STRUKTURY MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ 1. Rozdělení a charakter měřících systémů. Otevřené měřící systémy. Uzavřené měřící systémy. Vícesmyčkové měřící systémy. Základní systémy měřících systémů. SNÍMAČE NEELEKTRICKÝCH VELIČIN POUŽITELNÝCH V LÉKAŘSKÉ TECHNICE 1. Odporové snímače. Principy. Kontaktní snímače. Snímače se stykovým odporem. Snímače polohy - měřič potenciometry.Snímače tepelné. Snímače záření. Snímače magnetických veličin. Snímače vlhkosti. Speciální snímače. Aplikace. 2. Ionizační snímače. Snímače polohy. Snímače ionizačního záření. Snímače vakua. Emisní snímače. Snímače světla. Scintilační snímače jaderného záření. Aplikace. 3. Indukčnostní snímače. Principy. Snímače s malou mezerou. Snímače s otevřeným magnetickým obvodem. Snímače s potlačeným polem. Snímače bez feromagnetika. Snímače úhlové výchylky. Selsyny a magnesyny. Snímače rychlosti. Aplikace. 4. Magnetický snímače. Principy. Magnetoelastické snímače. Magnetoanizotropní snímače. Snímače založené na Wiedemannově jevu. Aplikace. 5. Kapacitní snímače. Principy. Závislosti na parametrech a silové působení. Snímače polohy. Snímače síly (tlaku). Snímače hladiny. Snímače vlhkosti. Aplikace. 6. Hallovy snímače. Princip. Konstrukce. Aplikace. 7. Indukční snímače. Principy. Snímače elektromagnetické. Snímače přímočarého pohybu. Vibrační elektromagnetické snímače. Elektromagnetické snímače pro úhlové pohyb. Snímače elektrodynamické. Snímače vibrační. Snímače rychlosti. Indukční průtokoměr. Snímače magnetostrikční. Aplikace. 8. Piezoelektrické snímače. Principy. Materiály. Elektrické obvody snímače. Snímače tlakové síly (tlaku). Snímače zrychlení. Snímače výchylky. Snímače teploty. Aplikace. 9. Termoelektrické snímače. Principy. Materiály. Snímače pro nízké teploty. Snímače pro vysoké teploty. Snímače z nekovových materiálů. Termoelektrické snímače teploty, množství tepla, hustoty tepelného toku, tepelného záření. Parazitní vlivy u termoelektrického článku. Chyby a nejistoty u termoelektrických článků. Aplikace. 10. Snímače světelného záření. Principy. Charakteristiky snímače. Aplikace. 11. Elektrokinetické snímače. Princip. Konstrukce. Aplikace. 12. Snímače pH. Princip. Konstrukce. Aplikace. 13. Optoelektronické snímače. Princip. Konstrukce. Aplikace. STATICKÉ VLASTNOSTI MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ 1. Statické přenosové charakteristiky. Citlivost. Přenosový koeficient. Statické charakteristiky nejistot. Třída přesnosti. DYNAMICKÉ VLASTNOSTI MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ 1. Dynamické charakteristiky v t-oblasti (časové oblasti). Diferenciální rovnice dynamického děje. 2. Dynamické charakteristiky v w-oblasti (frekvenční oblasti). Komplexní citlivost, komplexní přenosový koeficient. Hraniční frekvence. 3. Dynamické charakteristiky v p-oblasti (komplexní frekvenční oblasti). Operátor citlivosti, obrazový přenos. Charakteristika digitálních měřících systémů.