You are hereKVS

KVS


Předmět: Kvalita ve škole

Katedra/Zkratka: KEF/KVS

Rok: 2021

Garant:

Anotace: Student získá vědomosti a dovednosti, které mu umožní orientovat se v současných trendech hodnocení kvality ve vzdělávání a ve škole.

Přehled látky:
Základní pojmy a jejich obsah (kvalita, evaluace, hodnocení, sebe-evaluace). Filosofie kvality. Plánování kvality ve škole (cíle, indikátory, nástroje, zpráva). Úspěšná škola. Charakteristika úspěšné školy. ČŠI a její činnost. Akční výzkum ve škole a jeho význam pro kvalitu ve škole Hodnocení kvality ve vzdělávání v zemích EU a USA. Současné trendy a přístupy k hodnocení kvality ve škole.