You are hereKTS

KTS


Předmět: Kurikulární tvorba ve škole

Katedra/Zkratka: KEF/KTS

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje studentům informace o vzdělávacích programech pro střední školy a připravuje studenty na vytváření školního kurikula.

Přehled látky:
Obsah vzdělání. Transformace vědní disciplíny ve výukový předmět. Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu. Srovnání přístupu ke koncipování obsahu vzdělání u nás a v zahraničí. Pojem a definice kurikula. Pojem kurikula v české pedagogice. Trendy v kurikulární tvorbě. Rámcové vzdělávací programy pro SŠ. Vytváření školního kurikula. Moduly a jejich tvorba.