You are hereKRPV1

KRPV1


Předmět: Kresba v kontextu přírodních věd 1

Katedra/Zkratka: KEF/KRPV1

Rok: 2021

Garant: 'ak. mal. Mária Danielová'

Anotace: Cílem předmětu je dovést studenty k pochopení struktury výtvarného jazyka, jeho morfologie a syntaxu, pochopení struktury obrazu a prostorového objektu, přiblížit studentům možnosti zobrazování reálné i fiktivní skutečnosti, tedy i tvořivého procesu v exaktních vědách - zobrazení neviditelného.

Přehled látky:
Seminář Kresba v kontextu přírodních věd rozšiřuje znalostní vzdělávání studentů o velmi osobní smyslové uchopení skutečnosti kresbou, a to ve všech jejích aspektech. 1. Práce se základními výrazovými prostředky, jako je bod, linie, plocha, tvar, prostor. 2. Práce s kompozicí a jejími konstrukčními prvky, jako je rytmus, symetrie, asymetrie, pohyb, rovnováha, proporce, barva. 3. Rozvíjení obrazového a tvořivého myšlení v abstraktní i materiálové podobě. Výuka bude vedle společného základu klasické kresby reflektovat specifická odborná zaměření studentů a jejich individuální přístup k danému tématu.