You are hereKRES1

KRES1


Předmět: Kresba v kontextu přírodních věd 1

Katedra/Zkratka: KEF/KRES1

Rok: 2020

Garant: 'ak. mal. Mária Danielová'

Anotace: Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - pochopit strukturu výtvarného jazyka, jeho morfologii a syntax - pochopit strukturu obrazu a prostorového objektu - osvojit si reflexi skutečnosti prostřednictvím kresby

Přehled látky:
Seminář Kresba v kontextu přírodních věd rozšiřuje znalostní vzdělávání studentů o velmi osobní smyslové uchopení skutečnosti kresbou, a to ve všech jejích aspektech. Práce se základními výrazovými prostředky, jako je bod, linie, plocha, tvar, prostor, práce s kompozicí a jejími konstrukčními prvky, jako je rytmus, symetrie, asymetrie, pohyb, rovnováha, proporce či barva, prohloubí a obohatí rozvíjení obrazového a tvořivého myšlení v abstraktní i materiálové podobě. Výuka bude vedle společného základu klasické kresby reflektovat specifická odborná zaměření studentů a jejich individuální přístup k danému tématu.