You are hereKNP2

KNP2


Předmět: Náslechová pedagogická praxe 2

Katedra/Zkratka: KEF/KNP2

Rok: 2018

Garant: 'doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.', 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Individuální průběžná pedagogická praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou prováděnou ve spolupráci s učitelem. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Má možnost pozorovat obecné pedagogické jevy a předmětově orientované problémy (rámcové a školní vzdělávací programy, dosavadní učební osnovy předmětu, metody výuky, cíle výuky, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, mikropočítačů aj.).

Přehled látky:
Individuální průběžná pedagogická praxe je zaměřena na pozorování činnosti učitelů a žáků ve vyučovacích hodinách s následnou analýzou prováděnou ve spolupráci s učitelem. Student si samostatně vybírá školu, kde realizuje pouze náslechy. Má možnost pozorovat obecné pedagogické jevy a předmětově orientované problémy (rámcové a školní vzdělávací programy, dosavadní učební osnovy předmětu, metody výuky, cíle výuky, materiální zajištění předmětu, využití didaktické techniky, mikropočítačů aj.).