You are hereIOZ

IOZ


Předmět: Ionizující záření a jeho užití

Katedra/Zkratka: KEF/IOZ

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.'

Anotace: Biologické deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření, radiodiagnostika, radioterapie. Výpočetní tomografie. Nukleární medicina.

Přehled látky:
1. Veličiny a jednotky dozimetrie, dávky a ekvivalenty. 2. Biologické deterministické a stochastické účinky ionizujícího záření, obranné a ochranné mechanismy. 3. Interakce záření s tkání, radiační zátěž. 4. Zdroje a vlastnosti ionizujícího záření, metody v radiodiagnostice a v radioterapii. 5. Výpočetní tomografie, principy, přístroje, postupy. 6. Nukleární medicina, radiofarmaka, zobrazovací kamery. 7. Radioterapie a její principy. 8. Ochrana před zářením.