You are hereINF2

INF2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Informatika 2

Katedra/Zkratka: KEF/INF2

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Základy práce v prostředí softwaru Matlab.

Přehled látky:
1. Základy práce v prostředí softwaru Matlab, pracovní pole a jeho konfigurace, vytvoření a spuštění m-file, práce s nápovědou. 2. Užití základních matematických operací a znaků, základní a speciální matematické funkce. 3. Programovací jazyk Matlabu (cykly, podmínky, interaktivní vstup hodnot proměnných). 4. Maticové operace (vytvoření matice, výpočet determinantu, inverzní matice atd.). 5. Analýza dat a Fourierova transformace, statistické veličiny, filtrace, konvoluce, interpolace, polynomy. 6. 2D a 3D grafy, histogramy, práce s grafickými objekty. 7. Datové typy, import a export dat, operace s textovými řetězci.8. Grafický uživatelský interface.