You are hereICTFV

ICTFV


Předmět: ICT ve fyzikálním vzdělávání

Katedra/Zkratka: KEF/ICTFV

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.'

Anotace: Cílem semináře je seznámení s didaktickými možnostmi moderních informačně komunikačních technologií ve fyzikálním vzdělávání.

Přehled látky:
Seminář je zaměřen na vytváření dovedností pro využití ICT ve vzdělávání, zejména pak internetu a některých multimediálních systémů. Cílem semináře je seznámení s didaktickými možnostmi moderních informačně komunikačních technologií ve fyzikálním vzdělávání. Dynamické modelování dějů ve všech oborech fyziky. Modelovací systémy MATHEMATICA, INTERACTIVE PHYSICS, EASY JAVA SIMULTATIOS a OCTAVE. Fyzikální experiment podporovaný počítačem. Informační zdroje v počítačové síti INTERNET, multimediální systémy.