You are hereFKLU2

FKLU2


Předmět: Fyzika kondenzovaných látek 2

Katedra/Zkratka: KEF/FKLU2

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Vlastnosti kondenzovaných látek. Luminiscence molekul a pevných látek. Kapalné krystaly. Úvod do fyziky polymerů. Supravodivost koteplotní a vysokoteplotní supravodivost. Pokus o výklad supravodivosti. 7. Úvod do fyziky skel a amorfních látek. Struktura, pásový model. Vlastnosti.

Přehled látky:
1. Magnetické vlastnosti kondenzovaných látek. Magnetické rezonanční jevy, základní princip využití. 2. Optické vlastnosti kondenzovaných látek, fenomenologický výklad, funkce odezvy, semiklasické přiblížení v teorii optických vlastností. Optické přechody v pásovém modelu krystalické látky. 3. Luminiscence molekul a pevných látek. Excitace, přenos energie, emise. Stokesův zákon. Druhy luminiscence podle způsobu buzení. Aplikace luminiscence. 4. Kapalné krystaly, klasifikace. Fyzikální vlastnosti. Kapalné krystaly v biologických strukturách a v biofyzice. Aplikace. 5. Úvod do fyziky polymerů. 6. Supravodivost - experimentální data. Nízkoteplotní a vysokoteplotní supravodivost. Pokus o výklad supravodivosti. 7. Úvod do fyziky skel a amorfních látek. Struktura, pásový model. Vlastnosti.