You are hereETM1

ETM1


Předmět: Experimentální techn. a měř. metody 1

Katedra/Zkratka: KEF/ETM1

Rok: 2020

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s fyzikálními principy snímačů neelektrických veličin, s jejich technickými vlastnostmi, konstrukcí a možnostmi použití pro měření různých veličin. V rámci obecného úvodu je student dále seznámen se strukturou měřicích systémů a s jejich statickými a dynamickými vlastnostmi.

Přehled látky:
1. Struktury měřicích systémů (rozdělení a charakter měřicích systémů, otevřené a uzavřené měřicí systémy). 2. Snímače neelektrických veličin. 3. Statické vlastnosti měřicích systémů (citlivost, přenosový koeficient, statické charakteristiky nejistot). 4. Dynamické vlastnosti měřicích systémů.