You are hereEMBCH

EMBCH


Předmět: Experimentální metody biochemie

Katedra/Zkratka: KEF/EMBCH

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.'

Anotace: Cílem přednášky je seznámit studenty fyzikálních oborů se základními biochemickými metodami.

Přehled látky:
Cílem přednášky je seznámit studenty fyzikálních oborů se základními biochemickými metodami. - elektroforéza, kapilární elektroforéza, - centrifugace, - hmotnostní spektrometrie, - RT-PCR, - afinitní chromatografie, - imunoblotting, - selektivní metody, - HPLC, - kalorimetrie, - biosenzory.