You are hereELU

ELU


Předmět: Elektronika

Katedra/Zkratka: KEF/ELU

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenta s naprostými základy elektroniky po stránce teoretické i praktické a vybudovat v něm v tyto nabyté znalosti důvěru.

Přehled látky:
Nejprve se naučíte zapojovat jednoduché elektrické obvody podle schematu. Velké úsilí budeme věnovat tomu aby jste teoreticky i prakticky zvládali Kirchhoffovy i Ohmovy zákony. Následně se budeme věnovat různým způsobům jak lze elektroniku vyučovat v rámci osnov fyziky na ZŠ i SŠ a vše budeme propojovat s klasickou elektřinou a magnetismem. Nakonec se vrhneme na polovodiče a vytvoříme si demonstrační přípravky použitelné ve vaší další praxi.