You are hereEDV

EDV


Předmět: Evropské dimenze vzdělání

Katedra/Zkratka: KEF/EDV

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: Předmět poskytuje studentům základní informace a poznatky o společných trendech ve vzdělávání v jednotlivých zemích EU v širším sociopolitickém a kulturním kontextu.

Přehled látky:
Školská politika v zemích Evropské unie. Proměny soudobé evropské společnosti v oblasti hospodářské, politické a sociální jako východiska školské politiky v EU. Cíle vzdělávání v zemích EU. Strukturální modely povinného vzdělávání v EU. Kurikulum v zemích EU. Vzdělávací priority EU. Školské systémy v některých edukačně vyspělých zemích. Profesionální příprava učitelů v EU. Řízení školství v EU. Odborné vzdělávání v EU. Hodnocení znalostí na základních a středních školách v zemích EU. Evropské dimenze vzdělávání. Vzdělávací programy EK a participace v těchto projektech.