You are hereDZO

DZO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Digitální zpracování obrazu

Katedra/Zkratka: KEF/DZO

Rok: 2021

Garant: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Anotace: Předmět si klade za úkol seznámit posluchače s využitím počítačů při měření a analýze obrazové informace získané 1D a 2D CCD senzory. První část je věnována vztahu číslicového zpracování obrazu k ostatním příbuzným disciplínám, digitalizaci analogových signálů a popisu typických CCD snímačů. Druhá část vychází ze zpracování obrazové matice a její geometrické, statistické i spektrální vyhodnocování. Pozornost je věnována metodám rozpoznávání (příznakové, strukturální) a analýze geometrických tvarů v obraze.

Přehled látky:
1. Vztah číslicového zpracování obrazů k ostatním příbuzným disciplínám, přehled, typy, rozdělení. 2. Videosignály. A/D - Tv signály, typy barevných formátů, CCD detektory (1D-2D kame-ry), scanner, grabber. 3.Digitální obraz. Obrazová matice, obrazové soubory, obrazový analyzátor DIPS. 4. Zpracování obrazových souborů. Popisná statistika ? histogram, cum. Histogram, zá-kladní operace nad obrazovou maticí (Add, Subtract, Difference, Multiply, Divide, Lin. kombinace, If then ..., pravděpodobnostní operace s obrazy, logické operace s obrazy (Lu-kaszewiczova logika), prolínání obrazů, filtry, konvoluční matice. 5.Spektrální zpracování obrazu. Diskrétní bázové funkce, obecná disktrétní Fourierova transformace (DFT), rychlá Fourierova transformace (FFT) s redukci času, kmitočtu, algo-ritmus, program, inverzní DFT. Funkce FFT 2D při analýze obrazové matice. 6.Metody měření a rozpoznávání objektů v obraze. a) Analýza geometrického a fyzikálního tvaru objektu (DIPS). Měření souřadnic. Měření vzdáleností a úhlů. Geometrické transformace, měřítko. Analýza geometrických tvarů (plocha, těžiště, momenty, (hlavní, centrální), Legendreova elipsa, elongace, disperze, ex-tenze, obvod, tvarový faktor, orientace. b) Příznakové metody rozpoznávání. Diskriminační funkce, kritérium minimální vzdálenos-ti, minimální chyby, parametrické metody odhadů, shluková analýza. Strukturální metody rozpoznávání, volby primitiv, popis formálních jazyků, gramatiky, automaty, syntaktická analýza. c) Neuronové sítě. Aplikace, praktická ukázka.