You are hereDSF2

DSF2


Předmět: Doplňkový seminář ke studiu fyziky 2

Katedra/Zkratka: KEF/DSF2

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Vlastimil Vrba'

Anotace: Kurz navazuje v první části rozšířením matematických znalostí diferenciálního a integrálního počtu na úvodní kurz DSF1. Ve druhé části se seminář zaměřuje na fyzikální aplikace matematického aparátu zejména s ohledem na jejich využitelnost ve středoškolské fyzice z pohledu učitele, který by měl mít obecnější povědomí o řešení fyzikálních problémů než je předmětem obsahu učebnic pro žáky.

Přehled látky:
Učivo navazuje na znalosti získané v předmětech Proseminář z matematiky a Doplňkový seminář ke studiu fyziky 1. Obsah semináře: Parciální derivace a její využití při výpočtu nejistoty měření. Zpracování dat fyzikálních měření. Diferenciální rovnice (se separovatelnými proměnnými, lineární dif. rce, Bernoulliho rce, Lagrangeova a Clairautova rce, lin. dif. rce s konst. koeficienty). Oscilátory (různé typy) - úlohy vedoucí k řešení obyč. dif. rce druhého řádu s konst. koef. Úlohy vedoucí k řešení obyč. dif. rce prvního řádu. Odvození Keplerových zákonů. Výpočty momentů setrvačnosti. Rozměrová analýza. Fyzikální úlohy řešené s využitím diferenciálního a integrálního počtu.