You are hereDSF1

DSF1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Doplňkový seminář ke studiu fyziky 1

Katedra/Zkratka: KEF/DSF1

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Vlastimil Vrba'

Anotace: Se vzrůstajícím zájmem o studium fyziky (zejména profesní bakalářské programy) rosta řada bezesporu schopných studentů, kteří mají potenciál zvolené studium zdárně ukončit, ale při středoškolském studiu nepřikládali studiu matematiky dostatečnou pozornost, často z matematiky ani nematurovali nebo na jejich střední škole nebyl studiu matematiky přikládán velký význam. Pro tyto studenty je určen následující rychlokurs středoškolské matematiky zaměřený na úpravu algebraických a goniometrických výrazů, rovnice a jejich soustavy, analytickou geometrii, kuželosečky a matematickou logiku, doplněný podle časových možností fyzikálními příklady a úlohami (včetně FO) a středoškolskými demonstračními fyzikálními pokusy včetně počítačových modelů (software Maple) z oblasti mechaniky, termiky, kmitavých a vlnových jevů a elektrostatiky.

Přehled látky:
1. Matematická logika a množiny, číselné obory, algebraické výrazy a jejich úpravy, důkazy algebraických rovností a nerovností, vlastnosti a druhy funkcí, goniometrické funkce a jejich užití. 2. Lineární, kvadratické, iracionální, exponenciální, logaritmické a goniometrické rovnice a jejich soustavy, rovnice a soustavy rovnic s více neznámými. 3. Soustavy souřadnic na přímce, v rovině a v prostoru, souřadnice vektorů, skalární a vektorový součin dvou vektorů, analytická rovnice přímky, polopřímky, úsečky, roviny, poloroviny a poloprostoru. 4. Analytické vyjádření metrických vlastností v rovině a v prostoru, kuželosečky a jejich rovnice, vzájemná poloha přímky a kuželosečky a dvou kuželoseček. 5. Integrální a diferenciální počet. 6. Aproximace funkcí polynomy.