You are hereDLPIZ

DLPIZ


Předmět: Dozimetrie a legisl. pracovišť s ion. z.

Katedra/Zkratka: KEF/DLPIZ

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s dozimetrií a účinky ionizujícího záření a s ochranou před těmito účinky.

Přehled látky:
Zdroje ionizačního záření Pole záření Interakce záření s látkou Absorpce energie Ochrana před zářením