You are hereCIS2

CIS2


Předmět: Komunikace ve vědě

Katedra/Zkratka: KEF/CIS2

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Helena Sedláčková'

Anotace: Zlepšení komunikace ve vědě na úrovni studentů magisterského studia. Osvojit si zásady pro prezentaci výsledků vědecké práce ústní a písemnou formou.

Přehled látky:
1. týden Efektivní komunikace vědeckých informací. Etika ve vědecké komunikaci. Elektronické podání vědecké práce. 2. týden Vědecký článek. Psaní a spravné používání slov. Správná struktura vět. 3. týden Modifikátory vět. Paralelismus v konstrukci vět. Obvyklé zmatené používání slov a frází ve vědeckém textu. Slova s několika významy. 4. týden Práce s akademickou slovní zásobou. Klíčová slova se správnými předložkami, která se běžně používají ve vědeckých textech. 5.týden Frázová slovesa v akademické angličtině. Metafory a idiomy. 6. týden Kombinace slov v akademickém psaní. Pevné výrazy. Použití synonym pro propojení vět. 7. týden Terminologie a jeí důležitost při popisu a hodnocení experimentů. Popis problémů s experimentem. 8. týden Psaní laboratorních poznámek. Zkratky a symboly používané v mezinárodním systému jednotek (SI.) Zkratky a internetová terminologie. Správné použití názvů chemickyck prvků a izotopů. 9. týden Popis stavů a procesů pomocí laboratorních pozpámek. 10.týden Prezentace údajů. Provádění statistické analýzy. Shrnutí údajů ve vizuální podobě. Typy vizuálů. Psaní titulku pro obrázky. Popis vizuálních údajů. 11-12.týden Prezentace zdrojů, fakt, čísel a statistik. Popis nazorů a nápadů, které vznikly během experimentu. 13. týden Podání članku. Kontaktování časopisů. Psaní průvodného dopisů ke članku. Reakce na odpověd časopisů. Vhodná argumentace.