You are hereBTSI2

BTSI2


Předmět: Teorie signálů a informace 2

Katedra/Zkratka: KEF/BTSI2

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty se základními procesy zpracování signálů, jako je modulace, vzorkování a kvantování. Dále se studenti seznámí se základními pojmy a vztahy teorie informace.

Přehled látky:
- Základní znaky a druhy analogových modulací signálů. - Amplitudové modulace a vliv šumu na amplitudově modulovaný signál. - Úhlové modulace a vliv šumu na úhlově modulovaný signál. - Vzorkování a impulsové modulace signálů. - Kvantování a číslicové modulace signálů. - Mnohocestné signály. - Vymezení a základní pojmy teorie informace. Informace a její kvantitativní míry. Matematické nerovnosti v teorii informace. - Základní druhy a vlastnosti informační entropie. - Střední vzájemná informace a její vlastnosti. - Kódování a redundance informace. - Přenos informace diskrétním kanálem. - Přenos informace spojitým kanálem. - Souvislost informace s termodynamickou entropií.