You are hereBTS1

BTS1


Předmět: Teorie signálů a informace 1

Katedra/Zkratka: KEF/BTS1

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit s hlavními teoretickými aspekty přenosu a zpracování signálů. Je kladen důraz na pochopení Fourierovy transformace jako nástroje pro popis signálů ve spektrální oblasti.

Přehled látky:
- Vymezení signálů, teorie signálů a přenosových soustav. - Fourierova analýza determinovaných signálů a impulsů a její praktické provádění. Fourierova analýza v oblasti se spojitým časem a v diskrétních systémech. Algoritmus rychlé Fourierovy transformace. - Vlastnosti Fourierovy transformace. Konvoluce a Fourierovo spektrum. - Laplaceova a Hilbertova transformace. - Korelace determinovaných signálů. - Vlastnosti lineárních a nelineárních přenosových soustav. - Charakteristické funkce a veličiny náhodných procesů a jejich realizací, chyby jejích odhadů. - Výkonová spektra náhodných procesů a jejich realizací. - Přenos náhodného signálu lineární soustavou. - Vliv šumu na signál. - Číslicové signály a jejich přenos. - Číslicové přenosové soustavy, jejich chybovost a modelování.