You are hereBRN

BRN


Předmět: Rizika nanotechnologií

Katedra/Zkratka: KEF/BRN

Rok: 2020

Garant: 'doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.'

Anotace: Studenti se seznámí s možnými environmentálními a zdravotními riziky nanomateriálů ve vztahu k jejich výrobě, používání a následné likvidaci, ale také v souvislosti s různými antropogenními činnostmi, které nanomateriály rovněž produkují. V rámci předmětu budou vydefinovány nejvýznamnější parametry různých typů nanomateriálů, které se mohou podílet na jejich nebezpečných vlastnostech pro živé organismy a životní prostředí, druhy expozice a osud nanomateriálů v jednotlivých složkách životního prostředí. Pozornost bude věnována rovněž současné legislativě ve vztahu k nanotechnologiím, ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Přehled látky:
- Zdroje nanomateriálů, jejich osud ve složkách životního prostředí (voda, půda, vzduch). - Parametry nanomateriálů podílející se na jejich nebezpečnosti. - Problematika nanomateriálů a hodnocení kvality životního a pracovního prostředí. - Základy epidemiologie nanomateriálů (terminologie, definice, charakterizace pracovni expozice). - Environmentální rizika nanomateriálů - vybrané mechanismy negativního působení, vliv na kvalitu životního prostředí. - Hodnoceni zdravotních rizik nanomateriálů - vybrané mechanismy toxického působení, případové studie. - Nanoetika, legislativa vztahující se k nanomateriálům a životnímu prostředí.