You are hereBNMT

BNMT


Předmět: Nanometrologie

Katedra/Zkratka: KEF/BNMT

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Studenti získají základní informace o metrologii, standardizaci obecně a speciálně o metrologii nanostruktur, převážně v oblasti délkové nanometrologie.

Přehled látky:
- Metrologie, standardizace, nejistoty, metrologická návaznost - Délková nanometrologie - problémy spojené s malými rozměry, metrologické AFM, standardy, vyhodnocování, popis povrchů - Nanometrologie úhlů, hmotnosti, síly a dalších veličin - Kvantové etalony základních fyzikálních veličin