You are hereBAT

BAT


Předmět: Úvodní týdenní soustředění

Katedra/Zkratka: KEF/BAT

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Informování studentů o organizaci studia, exkurze na pracoviště a orientační výběr vhodného tématu na diplomovou práci.

Přehled látky:
Přednášky a semináře k úvodu do studia nanotechnologíí. Exkurze na pracoviště Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Společné laboratoře optiky.