You are hereAV

AV


Předmět: Akční výzkum a reflektivní techniky

Katedra/Zkratka: KEF/AV

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.'

Anotace: