You are hereASME

ASME


Předmět: Aplikace statistiky v metrologii

Katedra/Zkratka: KEF/ASME

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Tomáš Rössler, Ph.D.'

Anotace: Tvorba matematicko-fyzikálního modelu. Užití statistiky v metrologii.

Přehled látky:
Pojem modelÚvod do problematiky modelů.Zákon a model. Klasifikace modelů.Etapy vytváření modelů.Matematické a fyzikální modely. Tvorba matematicko-fyzikálního modelu.Odchylka modelů od reality.