You are hereAPVF

APVF


Předmět: Aktuální problémy výuky středošk. fyziky

Katedra/Zkratka: KEF/APVF

Rok: 2017

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Seznámit studenty s aktuálními problémy výuky středoškolské fyziky.

Přehled látky:
Úvod do problematiky - přehled středoškolské fyziky na různých typech škol, RVP G Koncepty ve výuce fyziky Aplikovaná fyzika a moderní elektronika Moderní elektronické přístroje v domácnosti Moderní elektronické přístroje v lékařství Částicová fyzika Nanotechnologie Fyzikální soutěže Environmentální fyzika na SŠ Mezi fyzikou a chemií Mezipředmětové vzhahy - projekty Problémy řešení úloh ve fyzikálních soutěžích Fyzika a internet