You are hereAPN

APN


Předmět: Aplikované nanotechnologie

Katedra/Zkratka: KEF/APN

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámení s aplikacemi především v oblasti pokročilých aplikací nanotechnologií, např. nanoelektroniky.

Přehled látky:
Nanoelektronika (vybrané součástky, architektury, technologie) Mikrosystémové a nanosystémové technologie (MEMS, NEMS, nanosenzory, nanoaktuátory, nanofluidika), molekulární stroje