You are hereANAMX

ANAMX


Předmět: Atomové a jaderné analytické metody

Katedra/Zkratka: KEF/ANAMX

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Anotace: Principy a aplikace vybraných metod

Přehled látky:
Rentgenová fluorescenční analýza a PIXE Rentgenová fotoelektronová spectroskopie Neutronová aktivační analýza Jaderná reakční analýza a PIGE Hmotnostní spektroskopie Pozitronová anihilace Jaderná magnetická rezonance