You are hereACAI

ACAI


Předmět: Amplitudová a časová analýza impulsů

Katedra/Zkratka: KEF/ACAI

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem je seznámit studenty s metodami amplitudové a časové analýzy impulzů.

Přehled látky:
typy detektorů (základní charakteristiky výstupního signálu), zpracování signálu z detektoru - digitalizace signálu, teoretický impulz, stanovení pojmů, simulace tvaru reálného impulzu, amplitudová a časová analýza, princip měření jednokanálové a a mnohakanálové analýzy, určování doby příletu fotonu/částice do detektoru, tvarová selekce impulzů, techniky zpracování/úpravy/analýzy impulzů, metody potlačení a korekce překryvu impulzů v signálu, koincidenční metody měření - principy koincidenčních/antikoincidenčních systémů, měření doby života excitovaných jader a poločasu rozpadu radioaktivních látek