You are hereŘFUX

ŘFUX


Předmět: Řešení fyzikálních úloh

Katedra/Zkratka: KEF/ŘFUX

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Anotace: Cílem semináře je řešení náročnějších úloh středoškolské fyziky s důrazem na metodiku řešení a možnosti využití počítače jak při řešení úlohy, tak při interpretaci řešení.

Přehled látky:
Cílem semináře je řešení náročnějších úloh středoškolské fyziky s důrazem na metodiku řešení a možnosti využití počítače jak při řešení úlohy, tak při interpretaci řešení. Výběr úloh se vztahuje k následujícím tématům.1. Kinematika pohybu hmotného bodu2. Dynamika soustav spojených vláknem3. Mechanická energie4. Gravitační pole5. Mechanické kmitání6. Jednoduchý elektrický obvod7. Elektrické sítě. Výkon elektrického proudu8. Magnetické pole9. Střídavý proud10. Elektromagnetické kmitání11. Zákony paprskové optiky. Zobrazovací soustavy12. Samostatné práce