You are hereČMSA4

ČMSA4


Předmět: Číslicové měřicí systémy 4

Katedra/Zkratka: KEF/ČMSA4

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Studenti získají znalosti o vývoji tzv. virtuálních měřicích systémů. Výuka navazuje na předmět Číslicové měřicí systémy 1, 2 a 3 (KEF/ČMSA1, KEF/ČMSA2, KEF/ČMSA3).

Přehled látky:
- Programování číslicových měřicích systémů, tvorba náročných měřicích aplikací, programování systému PXI, tvorba aplikací pracujících v reálném čase, využití FPGA polí, programování systému sbRIO a CompactRIO. - Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky). - Řízení a automatizace procesů pomocí systému LOGO! firmy Siemens. Programování v prostředí LOGO! Soft Comfort. - Řízení a automatizace procesů pomocí systému Simatic S7-200 firmy Siemens. Programování v prostředí STEP7 Micro/Win V4.0, systémy pro průmyslové aplikace. - Vývoj měřicích aplikací v prostředí Agilent VEE - Programování "sbRIO" robota v prostředí LabVIEW Robotics (pojízdný robot postavený na bázi sbRIO, systém reálného času). - Tvorba komplexních měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.