You are hereČMSA3

ČMSA3


Předmět: Číslicové měřicí systémy 3

Katedra/Zkratka: KEF/ČMSA3

Rok: 2020

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Studenti získají znalosti o vývoji tzv. virtuálních měřicích systémů. Výuka navazuje na předmět Číslicové měřicí systémy 1 a 2 (KEF/ČMSA1, KEF/ČMSA2).

Přehled látky:
- Programování číslicových měřicích systémů, tvorba aplikací využívajících multifunkční měřicí karty, tvorba aplikací v měřicím systému GPIB, programování systému PXI se systémem reálného času LabVIEW RT). - Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky). systémy pro průmyslové aplikace. - Vývoj real-time měřicích aplikací v systémech sbRIO a CompactRIO využívajících FPGA prvek. - Tvorba komplexních měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.