You are hereČMSA2

ČMSA2


Předmět: Číslicové měřicí systémy 2

Katedra/Zkratka: KEF/ČMSA2

Rok: 2019

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Studenti získají znalosti o vývoji tzv. virtuálních měřicích systémů. Výuka navazuje na předmět Číslicové měřicí systémy 1 (KEF/ČMSA1).

Přehled látky:
- Programování číslicových měřicích systémů, využití sériové linky RS-232, komunikace s digitálním multimetrem, tvorba aplikací využívajících multifunkční měřicí karty (NI 6024E, NI USB-6224 - analogové vstupy a výstupy, digitální vstupy a výstupy), tvorba aplikací v měřicím systému GPIB (karta rozhraní NI PCI-GPIB). - Využití standardu SCPI, základní dělení přístrojů, nejčastější příkazy, VISA ovladače, IVI ovladače. - Pokročilé programování v LabVIEW.