You are hereČMSA1

ČMSA1


Předmět: Číslicové měřicí systémy 1

Katedra/Zkratka: KEF/ČMSA1

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Petr Novák, Ph.D.'

Anotace: Studenti získají znalosti o různých typech měřicích systémů a jejich návrhu se zaměřením na tzv. virtuální instrumentaci. Studenti znají hardwarové a softwarové standardy používané v této oblasti.

Přehled látky:
- Číslicový měřicí systém (využívající počítač vs. autonomní přístroj), základní dělení a konstrukce, struktura (sběrnice, hvězda, kruh, strom), centralizované/decentralizované měřicí systémy, otevřené/uzavřené měřicí systémy, laboratorní měřicí systémy, standardizace přístrojových rozhraní. - Standardní rozhraní, sériová, paralelní (RS-232, GPIB, apod.), modulární systémy (VME, VXI, PXI, apod.), přístrojová rozhraní průmyslových měřicích systémů, zásuvné měřicí desky do PC. - Virtuální instrumentace, programové prostředky, VISA ovladače, vývojová prostředí pro měřicí aplikace, programování měřicích systémů, standard SCPI. - LabVIEW, grafické vývojové prostředí, princip konstrukce VI, čelní panel, blokový diagram, SubVI, práce s proměnnými, programové struktury, datové typy proměnných a konstant, čísla, řetězce, pole, klastry, LabVIEW projekt, tvorba aplikací, instalátor.