You are hereČMS2

ČMS2


Předmět: Číslicové měřicí systémy 2

Katedra/Zkratka: KEF/ČMS2

Rok: 2016

Garant: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Anotace: Cílem kurzu je praktické seznámení s vývojovými systémy vhodnými pro řízení měřicích systémů (LabView, Test Point?) v návaznosti na kurz "Číslicové měřicí systémy 1".

Přehled látky:
Cílem kurzu je praktické seznámení s vývojovými systémy vhodnými pro řízení měřicích systémů (LabView, Test Point?) v návaznosti na kurz "Číslicové měřicí systémy 1".Studenti budou řešit úlohy zaměřené na použití těchto systémů při vývoji programového vybavení, sloužícího k řízení měřícího systému, či následnému zpracování naměřených dat.