You are hereSZZM4

SZZM4

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Experimentální technika v mol. biofyzice

Katedra/Zkratka: KBF/SZZM4

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Jan Nauš, CSc.'

Anotace: Světelný mikroskop. Konfokálního mikroskop. Rastrovací sondové mikroskopy. Elektronový mikroskop. Zdroje světla pro spektroskopické experimenty, Detektory pro spektroskopické experimenty, Vlastnosti dalších optických elementů. Absorpční spektrometry. Fluorescenční spektrometry. Spektrometry pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii.

Přehled látky:
1. Základní metody rentgenové strukturní analýzy. Vlastnosti, zdroje a detektory rtg. záření. Debye-Scherrerova metoda, Laueho metoda, metody Weissenbergova, otáčeného krystalu a precesní. Maloúhlový rozptyl. 2. Elektronový mikroskop. Stavba elektronového mikroskopu. Elektronová optika. Rozlišovací schopnost a hloubka ostrosti v elektronových mikroskopech. Konstrukce a pracovní režimy elektronových mikroskopů, TEM, REM. Analytická elektronová mikroskopie, elektronová mikroanalýza EDS a WDS. 3. Absorpční spektrofotometry. Konstrukce spektrofotometrů, součásti. Jednopaprskový a dvoupaprskový režim. Dispersní a "diode array" metody. Speciální techniky. Vzorky pro UV-VIS spektrofotometrii. 4. Experimentální měření luminiscence. Konstrukce spektrofluorimetrů. Typická geometrická uspořádání. Základní součásti. Monochromátory, filtry, polarizátory, dichroická zrcadla. Vzorky. Možné artefakty v excitačních a emisních spektrech. 5. Luminiscenční mikroskopie. Klasický fluorescenční mikroskop. Konfokální mikroskop. Základní uspořádání. Separace excitujícího a emitovaného záření. Vícebarevná mikroskopie. 6. Zdroje světla pro UV/VIS/NIR spektroskopie. Lampy, diody, lasery, synchrotronové záření. Jejich přednosti a nevýhody, časové a spektrální charakteristiky. 7. Detektory pro UV/VIS/NIR spektroskopie. Princip jejich fungování, vnější a vnitřní fotoelektrický jev. Fotonásobiče, fotodiody, diodová pole, CCD. 8. Spektrometry pro vibrační absorpční spektroskopii a spektroskopie Ramanova rozptylu. Disperzní IČ spektrometry, FTIR spektrometry. Klasický Ramanův spektrometr, CARS spektrometr, SERS.