You are hereSZZ3B

SZZ3B


Předmět: Přístrojová fyzika

Katedra/Zkratka: KBF/SZZ3B

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Struktura měřicího řetězce. Převodníky fyzikálních veličin na elektrické. Jejich statické a dynamické charakteristiky. Metody zmenšování jejich chyb. 2. Senzory viditelného světelného záření (fotonka, fotonásobič, fotorezistor, fotodioda, CCD prvek). 3. Senzory teploty (odporové, polovodičové, termoelektrické). Teplotní stupnice ITS90. 4. Detekce ionizujícího záření (scintilační, plynové a polovodičové detektory). Detekce nabitých částic, fotonů záření gama, neutronů. 5. Vakuová technika. Získávání vakua, typy vývěv. Měření tlaku. 6. Kryogenní technika. Získávání nízkých teplot. Kryostaty. 7. Analogové zpracování signálů ze senzorů/detektorů. Typy zesilovačů. Integrace a derivace signálů. Amplitudová a časová analýza signálu. 8. Číslicové zpracování signálu. Kombinační a sekvenční logické obvody. 9. Digitálně-analogové a analogově digitální převodníky.