You are hereSMBF

SMBF


Předmět: Seminář molekulární biofyziky

Katedra/Zkratka: KBF/SMBF

Rok: 2018

Garant: 'doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.'

Anotace: Úvod do magisterského studia molekulární biofyziky. Seznámení s tématy diplomových prací. Aktuality z oboru.

Přehled látky:
Úvod do magisterského studia molekulární biofyziky. Seznámení s tématy diplomových prací. Aktuality z oboru.