You are hereSBIO2

SBIO2


Předmět: Seminář z biofyziky 2

Katedra/Zkratka: KBF/SBIO2

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.'

Anotace: Seminář je zaměřen na obeznámení studenta s novými trendy v biofyzice a ve vědě obecně a také na zdokonalení schopnosti studenta prezentovat získané poznatky.

Přehled látky:
Seminář je zaměřen na obeznámení studenta s novými trendy v biofyzice a ve vědě obecně a také na zdokonalení schopnosti studenta prezentovat získané poznatky. Student během semináře vypracuje dvě prezentace v PowerPointu. Téma první prezentace bude vycházet z časopisu Biophysical Journal a bude navazovat na znalosti získané z profilových předmětů oboru biofyzika (např. užití kryogenní mikroskopie, metod světelné mikroskopie s vysokým rozlišením, metody NMR ve strukturním výzkumu, aj.). Druhá prezentace bude mít formu populárně vědecké přednášky na vybrané aktuální téma z časopisu Vesmír (oblasti biofyziky, biotechnologie, botaniky, bioniky, fyziky, aj.).