You are hereSBIO1

SBIO1


Předmět: Seminář z biofyziky 1

Katedra/Zkratka: KBF/SBIO1

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.'

Anotace: Seminář je zaměřen na obeznámení studenta s novými trendy v biofyzice a ve vědě obecně a také na zdokonalení schopnosti studenta prezentovat získané poznatky.

Přehled látky:
Seminář je zaměřen na obeznámení studenta s novými trendy v biofyzice a ve vědě obecně a také na zdokonalení schopnosti studenta prezentovat získané poznatky. Student během semináře vypracuje dvě prezentace v PowerPointu. Téma první prezentace bude vycházet z časopisu Biophysical Journal a bude navazovat na znalosti získané z profilových předmětů oboru biofyzika (např. užití FRET, přenos iontů kanály, mechanismus vidění ...). Druhá prezentace bude mít formu populárně vědecké přednášky na aktuální téma (např. nové viry, klonování, volné radikály, mechanismy stresu, umělá inteligence, kvantové jevy ...).